Firma KARTEX je od roku 2000 vydavateľom časopisu Moja Orawa.