Konštrukčné drevo


Nami ponúkané stavebné drevo je vyrobené z ihličnatého reziva (sosnového alebo smrekového dreva). Našim zákazníkom ponúkame debniace panely využívané počas stavebných prác okrem iného na zabezpečenie konštrukcií, základov stavby a pod. V našej ponuke máme aj väzby krovu, ktoré podľa požiadaviek zákazníka môžu byť podrobené procesu impregnácie ponorením pri použití impregnačných prostriedkov poprednej značky. Väzby krovu sa vyrábajú z vybranej piliarskej suroviny zaručujúcej ich príslušnú kvalitu.

Firma KARTEX je od roku 2000 vydavateľom časopisu Moja Orawa.