Menu Zamknij

Projekty unijne

Projekt ,,Wdrożenie nowej technologii w procesie produkcji tarcicy”

Spółka realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie: 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

,,Wdrożenie nowej technologii w procesie produkcji tarcicy nr projektu POIR.03.02.02-00-2100/20

Projekt polega na wdrożeniu do produkcji nowego rozwiązania technologicznego odpowiadającego nowym wyzwaniom w zakresie produkcji tarcicy jako surowca do produkcji bębnów do kabli i przewodów.

W celu wdrożenia nowej technologii określono następujące zakupy inwestycyjne:

– zakup linii do przetarcia tarcicy – 1 komplet

Projekt będziemy realizować w okresie marzec 2021 do marzec 2022. Łączny koszt kwalifikowany projektu wyniesie 2.200.000,00 zł. Wartość wkładu Funduszu Europejskiego wynosi 990.000,00 zł.

Jabłonka, dnia 18.06.2021 r.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę: Linii do przetarcia tarcicy – 1 komplet

Jako najkorzystniejsza został wybrana oferta firmy:

eM-Projekt Sp. z o.o. z siedzibą: ul. I. Łukasiewicza 3, 78-400 Szczecinek,; termin wpływu oferty: 24.05.2021r., cena netto: 2.970.000,00 PLN

która uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 92,5 pkt.

Dziękujemy za złożenie ofert

Jabłonka, dnia 23.04.2021 r.

Zapraszamy do składania ofert na dostawę Linii do przetarcia tarcicy – 1 komplet w ramach postępowania nr 1/K/2021. Termin składania ofert do dnia 24.05.2021r.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 2 do zapytania
  3. Załącznik nr 1 do zapytania

Ponadto firma KARTEX realizuje projekt:

Projekt ,,Wzrost efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w firmie KARTEX”

fundusze-europejskie-Kartex-bębny-kablowe

Firma Usługowo Handlowa KARTEX S.C. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w firmie KARTEX”

Celem projektu jest podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez kompleksową modernizację
energochłonnego obiektu, będącego zapleczem działalności przedsiębiorstwa „Firma Usługowo Handlowa „Kartex” s.c.
Grażyna Karlak” oraz zwiększone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez:
– zakup i montaż źródła ciepła OZE do zasilania obiektów.
– zakup i montaż na dachowej instalacji PV o mocy 49,5 kWp

Planowane efekty:
Zwiększenie efektywności wykorzystania w przedsiębiorstwie energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii wynosi 25,83%.
Redukcja emisji gazów cieplarnianych o 64,79 Mg/rok.

Wartość projektu:
661 305,26 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
430 117,24 zł

plakat-Wzrost-efektywności-energetycznej-poprzez-wykorzystanie-odnawialnych-źródeł-energii-w-firmie-KARTEX

KARTEX Jabłonka
30 lat doświadczenia